Hero

Prywatna branżowa szkoła II stopnia

Szkoła Zaoczna

Dowiedź się więcej Dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu można bez przeszkód kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.
Icon1

Dyplom technika

Icon2

Egzamin maturalny

Cta

Nie zwlekaj
Zapisz się już teraz!

Kształcimy w zawodach

Branżowa szkoła II stopnia oferuje kształcenie zawodowe w czterech kierunkach.

Zajęcia odbywają się raz lub 2 razy w tygodniu, więc możesz połączyć naukę z pracą
Technik Pojazdow

Technik pojazdów samochodowych

Zapisz się
Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

Zapisz się
Technik Zywienia

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zapisz się
Sprzedawca

Technik Handlowiec

Zapisz się
Okres trwania nauki to 2 lata. Po ukończeniu każdego z kierunków oraz zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technika i możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Zasady rekrutacji

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, w którym ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, oraz:
1.
Posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
2.
Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
3.
Posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Nasza lokalizacja

Image003 1

Zapraszamy!

Nauka w prywatnej branżowej szkole II stopnia to zdobywanie wiedzy w profesjonalnych warunkach z pomocą doświadczonych wykładowców. Słuchaczom udostępniamy w pełni wyposażone sale wykładowe oraz warsztaty szkoleniowe. Stawiamy na najwyższą jakość nauczania, dlatego już teraz zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich, którzy traktują podnoszenie swoich kwalifikacji jako inwestycję we własną przyszłość.

Formularz kontaktowy

    G